> Naslovnica O VeleučilištuNastavaDogađanjaAktivnostiStudentiKvalitetaDodatne povezniceUpisi
X Elektrotehnički fakultet Osijek
www.etfos.hr

> Dario Došen
> Ivica Lukić

U suradnji
> Antun Pintarić
> Igor Bilandžić
> Ivan Belaj
Odabir studija >>
T101 Ekonomika poduzeća Pregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

dr.sc. Slobodan Stojanović, prof. v.š.

Izvođač kolegija:

dr.sc. Slobodan Stojanović, prof. v.š.
Lucija Mjeda, dipl.oec.

ECTS bodova:


6

Sadržaj kolegija:


Pojam, predmet i metode ekonomike poduzeća. Značajke i vrste poduzeća. Upravljanje u poduzeću. Menadžment i poduzetništvo. Čimbenici proizvodnje. Poslovna sredstva. Proizvodna funkcija. Ukupni, prosječni i granični proizvod. Vrste troškova proizvodnje. Ovisnost troškova o promjeni opsega proizvodnje. Ukupni, prosječni i granični troškovi. Odnos troškova i prihoda. Troškovi u dugom roku. Pojam, vrste i metode kalkulacije cijene koštanja. Metode razdvajanja stalnih i promjenljivih troškova. Pojam obračuna poslovanja. Analiza i revizija poslovanja. Procjenjivanje vrijednosti poduzeća. Mjerenje poslovnog uspjeha poduzeća. Apsolutna i relativna mjerila uspješnosti. Ekonomike resursa (rada, predmeta rada i stalnih sredstava). Ekonomike funkcija. Ekonomika investicija.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1. Karić M. (2007.) Ekonomika poduzeća. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku.
Izborna literatura:
1. Ravlić, P. i drugi (1993.) Ekonomika poduzeća. Zagreb: Ekonomski fakultet.
2. Ruža, F. i drugi (2002.) Ekonomika poduzeća: Uvod u poslovnu ekonomiju. Varaždin: TIVA i FOI.

Ciljevi kolegija:

Studenti će steći praktična i teoretska znanja o poslovanju poduzeća, posebice o troškovima, prihodima, financijskom rezultatu i poslovnom uspjehu poduzeća. Posebice je važno da studenti nauče razmišljati kao ekonomisti. Cilj je stjecanje elementarnih znanja o bitnim pojmovima s kojima se ekonomisti susreću u svakodnevnom poslovanju poduzeća, a koji su neophodna podloga za razumijevanje problematike koja se proučava u posebnim ekonomskim predmetima.

Polaganje ispita:

Kolokviji, pismeni i usmeni ispit.