> Naslovnica O VeleučilištuNastavaDogađanjaAktivnostiStudentiKvalitetaDodatne povezniceUpisi
X Elektrotehnički fakultet Osijek
www.etfos.hr

> Dario Došen
> Ivica Lukić

U suradnji
> Antun Pintarić
> Igor Bilandžić
> Ivan Belaj
Odabir studija >>


Tijela Veleučilišta


Upravno vijeće1. Doc. dr. sc. Viktor Gotovac – predsjednik Upravnog vijeća 

(e-mail: viktor.gotovac@pravo.hr)

2. Daliborka Rezo, dipl. iur.

3. Mr. sc. Željka Nenadić Tabak

4. Mateja Znika, dipl. physioth., pred. (Stručno vijeće)

5. Dr. sc. Marina Guzovski, pred. (Radnici Veleučilišta)


Dekan


Doc. dr. sc. Mirko Smoljić, prof. v. š.


Stručno vijeće


1. Doc. dr. sc. Mirko Smoljić, prof. v. š.

2. Doc. dr. sc. Gordana Bujišić, prof. v. š.

3. Dr. sc. Mirjana Nedović, v. pred.

4. Dr. sc. Nebojša Nešić, v. pred.

5. Dr. sc. Erna Davidović Cvetko, pred.

6. Dr. sc. Željka Borzan, pred.

7. Mr. sc. Darija Ivanković, v. pred.

8. Mr. sc. Sandra Mrvica Mađarac, v. pred.

9. Mr. sc. Željko Sudarić, v. pred.

10. Dr. sc. Borislav Marušić,  v. pred.

11. Dražen Pejić, mag. cin., v. pred.

12. Danijela Romić, univ. spec. admin. publ., v. pred.

13. Dr. sc. Slobodan Stojanović, prof. v. š.

14. Ivan Belaj, mag. iur., pred.

15. Vesna Brumnić, dipl. physioth., v. pred.

16. Dr. sc. Sanja Gongeta, v. pred.

17. Slavica Janković, dipl. physioth., magistar fizikalne terapije., pred.

18. Stjepan Jelica, mag. physioth., pred.

19.  Dr. sc. Marina Guzovski, pred.

20. Maša Slabinac, dipl. oec., pred.

21. Vesna Šeper, dipl. physioth., pred.

22. Dr. sc. Iva Šklempe Kokić, v. pred.

23. Miljenko Šmit, mag. oec., v. pred.

24. Željka Vajda Halak, dipl. iur., pred.

25. Marko Zeljković, prof., pred.

26. Mateja Znika, dipl.  physioth., pred.

27. Ivana Topić, mag. iur., pred.

28. Igor Bilandžić, inž. (Nenastavno osoblje)

29.  Sena Pavetić (Studentski zbor)

30.  Klara Timarac (Studentski zbor)

31. Luka Čačić (Studentski zbor)

32.  Anica Brdar (Studentski zbor)

33.  Denis Kubica (Studentski zbor)