> Naslovnica O VeleučilištuNastavaDogađanjaAktivnostiStudentiKvalitetaDodatne povezniceUpisi
X Elektrotehnički fakultet Osijek
www.etfos.hr

> Dario Došen
> Ivica Lukić

U suradnji
> Antun Pintarić
> Igor Bilandžić
> Ivan Belaj
Odabir studija >>


Tijela Veleučilišta


Upravno vijeće1. Doc. dr. sc. Viktor Gotovac – predsjednik Upravnog vijeća 

(e-mail: viktor.gotovac@pravo.hr)

2. Nebojša Kojić, mag. ing. techn. aliment.

3. Branimir Kurmaić, mag. phil.; mag. philol. angl.

4.

5. Dr. sc. Marina Guzovski, pred. (Radnici Veleučilišta)


Dekan


Doc. dr. sc. Mirko Smoljić, prof. v. š.


Stručno vijeće


1. Doc. dr. sc. Mirko Smoljić, prof. v. š.

2. Doc. dr. sc. Gordana Bujišić, prof. v. š.

3. Dr. sc. Mirjana Nedović, v. pred.

4. Dr. sc. Nebojša Nešić, v. pred.

5. Dr. sc. Erna Davidović Cvetko, pred.

6. Dr. sc. Željka Borzan, pred.

7. Mr. sc. Darija Ivanković, v. pred.

8.     Dr. sc. Sandra Mrvica Mađarac, v. pred.

9.    Dr. sc. Željko Sudarić, v. pred.

10. Dr. sc. Borislav Marušić,  v. pred.

11. Dražen Pejić, mag. cin., v. pred.

12. Danijela Romić, univ. spec. admin. publ., v. pred.

13. Dr. sc. Slobodan Stojanović, prof. v. š.

14. Ivan Belaj, mag. iur., pred.

15. Vesna Brumnić, dipl. physioth., v. pred.

16. Dr. sc. Sanja Gongeta, v. pred.

17. Slavica Janković, dipl. physioth., magistar fizikalne terapije., pred.

18. Stjepan Jelica, mag. physioth., pred.

19.   Dr. sc. Marina Guzovski, pred.

20. Maša Slabinac, mag. oec., v. pred.

21. Vesna Šeper, dipl. physioth., pred.

22. Dr. sc. Iva Šklempe Kokić, v. pred.

23. Miljenko Šmit, mag. oec., v. pred.

24. Željka Vajda Halak, dipl. iur., pred.

25. Marko Zeljković, prof., pred.

26. Ivana Topić, mag. iur., pred.

27. Sanela Schmidt, dipl. iur. (Nenastavno osoblje)

28.   Ivana Antunović (Studentski zbor)

29.   Katarina Vučko (Studentski zbor)

30.   Andrea Georgievski (Studentski zbor)

31.   Stjepan Kovačić (Studentski zbor)

32.   Klara Nikolić (Studentski zbor)