> Naslovnica O VeleučilištuNastavaDogađanjaAktivnostiStudentiKvalitetaDodatne povezniceUpisi
X Elektrotehnički fakultet Osijek
www.etfos.hr

> Dario Došen
> Ivica Lukić

U suradnji
> Antun Pintarić
> Igor Bilandžić
> Ivan Belaj
Odabir studija >>
Tajništvo
Tajnica Velučilišta

Ana Gavran, mag. iur.

tel: 032/492-262

e-mail: ana.gavran@vevu.hr


Tajnica Dekana

Magdalena Ugarković, bacc. admin. publ.

tel: 032/444-695

e-mail: magdalena.ugarkovic@vevu.hr


Referada za studentska pitanja

Antun Novinc, dipl. ing.,voditelj

Vlatka Orešković, stručni referent

tel: 032/444-693

e-mail:  studentska@vevu.hr

Radno vrijeme sa studentima: 

Radnim danom (osim srijede) od 9 - 12 sati.

Srijedom 15 - 18 sati.


Financijska služba

Anita Skender, mag.oec.

tel: 032/444-694

e-mail: racunovodstvo@vevu.hr


Knjižnica

Marijana Hutz, dip. knjižničar

tel: 032/492-247

e-mail: marijana.hutz@vevu.hr


Viši upravni referent

Sanela Schmidt, dipl. Iur.

tel: 032/492-254

e-mail: sanela.schmidt@vevu.hr


Informatički referent

Igor Bilandžić, ing.

tel: 032/ 492 255

e-mail: igor.bilandzic@vevu.hr

 

Administrativni tajnici

Sandra Zuber

Karolina Novinc (Erasmus Koordinator)


Služba održavanja

Željko Karniž, portir - telefonist

Ante Krajina, domar

Mara Kružljak, domaćica - spremačica

Janja Lukić, spremačica

Marija Roguljić, spremačica